Parama verslo pradžiai

Rengiame projektus Užimtumo tarnybai

Rengiame projektus Užimtumo tarnybai

Mes gausime paramą Jūsų verslui

Parama verslo kūrimui

Rengiame projektus Užimtumo tarnybai (PVK). Teikiame asmenines konsultacijas dėl paraiškos pildymo, įmonės atidarymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt.

Mūsų tikslas

Skatinti užimtumą Lietuvoje pritraukiant savarankiško užimtumo rėmimo paramas naujam verslui.

Mūsų misija

Dalintis savo žiniomis bei sukaupta patirtimi, kad kuo daugiau verslių žmonių sužinotų apie šią galimybę.

Mūsų vertybės

Atsakingumas, bendrų tikslų siekimas, visiškas atsidavimas ir meilė savo darbui!

01.

Konsultuojame

Prieš rengiant projekto dokumentus tiksliai išsiaiškiname Jūsų poreikį, aptariame įgyvendinimo procesą ir prisiimamus įsipareigojimus.

02.

Vertiname

Įvertinsime galimybę gauti paramą, apskaičiuojame paramos sumą, esant poreikiui sudarome individualų planą, kaip pasiruošti kitam atrankos etapui.

03.

Rengiame dokumentus

Rūpinamės projekto įgyvendinimu nuo paraiškos pateikimo iki pilno darbo vietos įsteigimo, kol įsisavinama visa paramos suma.

04.

Rengiame seminarus

Rengiame savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų rengimo seminarus, kuriuose gausite visą reikalingą informaciją ir dokumentų paketą.

05.

Siūlome projektų pavyzdžius

Siūlome patvirtintų projektų pavyzdžius, kurių pagalba galėsite savarankiškai parengti projektą pagal savo pasirinktą profesiją ir verslo modelį.

06.

Padedame visuose etapuose

Teikiame asmenines konsultacijas paraiškos teikimo metu ir vėlesniuose projekto įgyvendinimo etapuose, kai dokumentus rengiate savarankiškai.

Kodėl mes?

Su mumis viso projekto metu jausitės užtikrintai, todėl galėsite nevaržomai planuoti savo verslą. 

Jeigu Jūsų projektas negaus finansavimo dėl mūsų kaltės – Jūs nieko neprarasite! Jums nereikės mokėti sėkmės mokesčio ir mes grąžinsime Jums avansinį mokėjimą.

Suteikiame galimybę atsiskaityti tik po pilno projekto įgyvendinimo, kai įsisavinsite visą paramos sumą, t. y. likusią 15 proc. paramos dalį. 

Konsultuojame nuotoliniu būdu, teikiame elektroninius dokumentus, patys bendraujame su Užimtumo tarnybos specialistais, valdome aktualią informaciją.

Administruojame projekto įgyvendinimą, tvarkome pirkimų dokumentaciją, teikiame dokumentus VĮ Registrų centrui, rengiame pažymas, įsakymus, sutvarkome visas reikalingas deklaracijas ir kt.

Esant poreikiui padedame įsteigti įmonę, atsidaryti banko sąskaitą, suteikiame įmonės registracijos adresą, priskiriame apskaitą tvarkantį specialistą, bendradarbiaujame su draudimo brokeriais, bankais ir kt.

Jeigu nuspręsite atrankoje dalyvauti savarankiškai, mes Jums padėsime tinkamai pasiruošti atrankai. Organizuojame savarankiško užimtumo rėmimo atrankos dokumentų teikimo seminarus, teikiame asmenines konsultacijas, siūlome patvirtintų projektų pavyzdžius.

99 % planas

Dokumentų atrankai rengimas

Avansinis mokėjimas: 389 € + PVM

Kaina iš viso: 5 % + PVM nuo patvirtintos paramos sumos, bet ne mažiau nei 950 € + PVM (galutinis atsiskaitymas tik po paraiškos patvirtinimo).

 • Verslo plano parengimas;
 • Pagalba išsirenkant tinkamas finansuoti priemones;
 • Paraiškos parengimas;
 • Technologinio darbo proceso aprašymas;
 • Numatytų vykdyti pareigų aprašymas;
 • Paraiškos taisymas, jeigu reikalauja Užimtumo tarnyba;
 • Konsultacijos atrankos dalyvavimo metu.

Atlikimo trukmė: iki 10 d. d.

99 % planas

Pilnas projekto įgyvendinimas

Avansinis mokėjimas: 389 € + PVM

Kaina iš viso: 10 % + PVM nuo patvirtintos paramos sumos, bet ne mažiau nei 1950 € + PVM (galutinis atsiskaitymas tik po paraiškos patvirtinimo).

 • Verslo plano parengimas;
 • Pagalba išsirenkant tinkamas finansuoti priemones;
 • Paraiškos parengimas;
 • Technologinio darbo proceso aprašymas;
 • Numatytų vykdyti pareigų aprašymas;
 • Paraiškos taisymas, jeigu reikalauja Užimtumo tarnyba;
 • Konsultacijos atrankos dalyvavimo metu;
 • Įmonės atidarymas, dokumentacijos parengimas;
 • Juridinio asmens anketos užpildymas ir pagalba atidarant verslo sąskaitą banke;
 • Patalpų panaudos sutarties parengimas ir pagalba įregistruojant VĮ Registrų centre;
 • Pirkimų organizavimas ir dokumentacijos parengimas bei ataskaitų sutvarkymas pagal Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles;
 • Įmonės įsakymų rengimas;
 • Deklaracijų pildymas, pagal Užimtumo tarnybos reikalavimus;
 • Pažymų sudarymas ir kt.;
 • Veiklos ataskaitos, reikalingų pranešimų bei kitų prašymų paruošimas;
 • Nemokamos konsultacijos viso projektu metu bei proceso kuravimas iki pilno darbo vietos įsteigimo.

Atlikimo trukmė: dokumentai atrankai iki 10 d. d., viso iki 10 mėn.