Parama verslo pradžiai

Įkurkite savo verslą jau šiandien..

Užimtumo tarnybos parama jaunam verslui

Savarankiško užimtumo rėmimas – tai galimybė įkurti savo verslą užsiimant mėgstama veikla

Savarankiško užimtumo rėmimas (SUR)

Savarankiško užimtumo rėmimas (SUR) – tai Užimtumo tarnybos priemonė skirta norintiems kurti verslą. “Būk verslus” projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kodėl verta pasinaudoti parama?

 • Paramos suma net iki 19.921,26 Eur;
 • Nereikia nuosavų lėšų – projekto finansuojama dalis 100%;
 • Pirmoji paramos išmokėjimo dalis 85%; 
 • Nėra reikalavimų veiklos rodikliams.

Lėšos skiriamos ilgalaikiam materialiąjam turtui įsigyti. Įsigytos darbo priemonės turi būti naudojamos tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. 

Kokie pagrindiniai įsipareigojimai?

 • Save įdarbinti naujoje įmonėje;
 • Vykdyti veiklą ir mokėti sau atlyginimą;
 • Apdrausti įsigytą turtą ir jį išlaikyti visu projekto laikotarpiu.

Įsipareigojimų trukmė 3 metai.

Kas gali gauti paramą?

Paramą gali gauti tie asmenys, kurie niekada anksčiau nėra steigę savo įmonės ir atitinka bent vieną iš kriterijų:
 
 • yra iki 29 m. (imtinai) amžiaus;
 • yra virš 45 m. darbingo amžiaus;
 • yra darbingo amžiaus neįgalieji iki 55% darbingumo lygio.

Kokios veiklos finansuojamos?

Finansuojamos yra visos veiklos, išskyrus sezoninius ir laikinus darbus bei žemės ūkio ir pavežėjimo veiklas.
 
Savarankiško užimtumo rėmimas
Savarankiško užimtumo rėmimas
Užimtumo tarnybos parama
Savarankiško užimtumo rėmimas

Nuo ko priklauso paramos suma?

Paramos suma priklauso nuo surenkamo balų skaičiaus. Balai skiriami vertinant įvairius pareiškėjo kriterijus, tokius kaip:

 • Įgyta pareiškėjo kvalifikacija ir darbo patirtis;
 • Planuojamos steigti įmonės juridinės formos pasirinkimas;
 • Pareiškėjo registracijos vieta didelio nedarbo teritorijose;
 • Stacionarios ar mobilios darbo vietos steigimas;
 • Nuosavų lėšų indėlis į projektą;
 • Prašomos paramos dydis ir kt.

Darbo sau vietos steigimas – tai naujos įmonės atidarymas ir savęs įdarbinimas joje įsigijus reikalingas darbo priemones. Kaip viskas vyksta:

 • Fizinis asmuo dalyvauja paraiškų atrankoje;
 • Laimėjęs atranka asmuo steigia įmonę (UAB, MB, VŠĮ, IĮ ar kt.);
 • Tarp naujai įsteigtos įmonės ir Užimtumo tarnybos pasirašoma savarankiško užimtumo rėmimo sutartis 3 metams;
 • Per 15 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos atliekamas avansinis mokėjimas į įmonės sąskaitą (85% paramos sumos);
 • Per 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos reikia įsigyti darbo priemones (laikinai prisidedant 15% nuosavomis lėšomis);
 • Įsigijus darbo priemones ir parengus visus dokumentus, grąžinama likusi paramos suma 15% ir darbo vieta laikoma įsteigta.

Kokiomis dalimis išmokama parama?

Paramos lėšos yra išmokamos 2-iem etapais: pirmuoju etapu išmokamos subsidijos dalis yra 85%., antruoju – 15%. 

Gavus pirmąją dalį reikia įsigyti darbo priemones laikinai prisidedant savo lėšomis – 15% subsidijos vertės. 

Kokias priemones galima įsigyti?

Įsigijamos darbo priemonės turi būti įmonės ilgalaikis materialusis turtas, kuris būtų naudojamas įmonės veikloje mažiausiai 3 metus. Taip pat, lėšas galima skirti patalpų remontui, bet tik tais atvėjais, kai nekilnojamas turtas priklauso parieškėjui. Patalpų remontui gali būti panaudota tik 50% subsidijos sumos. Gavus subsidiją patalpos turi būti perrašytos naujai įmonei.

Dažniausiai įsigijamos darbo priemonės: nešiojamas kompiuteris, telefonas, automobilis, fototechnika, biuro įranga, įvairūs įrenginiai grožio paslaugoms, medicinai skirti įrenginiai, įvairios gamybinės linijos, sunkusis transportas, autoservisų įranga, statybų technika ir kt.