Parama verslo pradžiai

Įkurkite savo verslą jau šiandien..

Užimtumo tarnybos parama jaunam verslui

Savarankiško užimtumo rėmimas – tai galimybė įkurti savo verslą užsiimant mėgstama veikla.

Savarankiško užimtumo rėmimas (SUR)

Savarankiško užimtumo rėmimas (SUR) – tai Užimtumo tarnybos priemonė skirta norintiems kurti verslą. “Būk verslus” projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kodėl verta pasinaudoti parama?

 • Paramos suma net iki 22.630 €;
 • Nereikia nuosavų lėšų – projekto finansuojama dalis 100 %;
 • Pirmoji paramos išmokėjimo dalis 85 %; 
 • Nėra reikalavimų veiklos rodikliams.

Lėšos skiriamos ilgalaikiam materialiąjam turtui įsigyti. Įsigytos darbo priemonės turi būti naudojamos tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. 

Kokie pagrindiniai įsipareigojimai?

 • Įdarbinti save ir Užimtumo tarnynos siųstą bedarbį naujoje įmonėje;
 • Vykdyti veiklą, mokėti sau ir įdarbintam asmeniui atlyginimą;
 • Apdrausti įsigytą turtą ir jį išlaikyti visu projekto laikotarpiu.

Įsipareigojimų trukmė 3 metai.

Kas gali gauti paramą?

Paramą gali gauti tie asmenys, kurie atitinka šiuos kriterijus:
 
 • kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta paramos verslui kurti priemonė;
 • steigia darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (siųstiems bedarbiams) labai mažose įmonėse, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurias įsteigia ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo jų paraiškos įtraukimo į finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašą;
 • Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka dalyvavo teikiamuose konsultacijose dėl verslo kūrimo ir (ar) mokymuose apie paramą verslui kurti;
 • steigia darbo vietas, atitinkančias Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijos ministro kalendoriniams metams nustatytus paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

Kokios veiklos finansuojamos?

Finansuojamos yra visos veiklos, išskyrus sezoninius ir laikinus darbus bei žemės ūkio, krovinių pervežimo ir pavežėjimo veiklas.

Kokios veiklos finansuojamos?

Prioritetinės veiklos padedančios įgyvendinti skaitmeninės ir žalios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį. 
 
Paraiškų priėmimo pradžia

Nuo ko priklauso paramos suma?

Paramos suma priklauso nuo surenkamo balų skaičiaus. Balai skiriami vertinant įvairius pareiškėjo kriterijus, tokius kaip:

 • Įgyta pareiškėjo kvalifikacija ir darbo patirtis;
 • Planuojamos steigti įmonės juridinės formos pasirinkimas;
 • Pareiškėjo registracijos vieta didelio nedarbo teritorijose;
 • Stacionarios ar mobilios darbo vietos steigimas;
 • Nuosavų lėšų indėlis į projektą;
 • Prašomos paramos dydis ir kt.

Darbo sau vietos steigimas – tai naujos įmonės atidarymas ir savęs įdarbinimas joje įsigijus reikalingas darbo priemones. Kaip viskas vyksta:

 • Fizinis asmuo dalyvauja paraiškų atrankoje;
 • Laimėjęs atranka asmuo steigia įmonę (UAB, MB, VŠĮ, IĮ ar kt.);
 • Tarp naujai įsteigtos įmonės ir Užimtumo tarnybos pasirašoma savarankiško užimtumo rėmimo sutartis 3 metams;
 • Per 15 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos atliekamas avansinis mokėjimas į įmonės sąskaitą (85 % paramos sumos);
 • Per 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos reikia įsigyti darbo priemones (laikinai prisidedant 15 % nuosavomis lėšomis);
 • Įsigijus darbo priemones ir parengus visus dokumentus, grąžinama likusi paramos suma 15 % ir darbo vieta laikoma įsteigta.

Kokiomis dalimis išmokama parama?

Paramos lėšos yra išmokamos 2-iem etapais: pirmuoju etapu išmokamos subsidijos dalis yra 85 %., antruoju – 15 %. 

Gavus pirmąją dalį reikia įsigyti darbo priemones laikinai prisidedant savo lėšomis – 15 % subsidijos vertės. 

Kokias priemones galima įsigyti?

Įsigijamos darbo priemonės turi būti įmonės ilgalaikis materialusis turtas, kuris būtų naudojamas įmonės veikloje mažiausiai 3 metus. Taip pat, lėšas galima skirti patalpų remontui, bet tik tais atvėjais, kai nekilnojamas turtas priklauso parieškėjui. Patalpų remontui gali būti panaudota tik 50 % subsidijos sumos. Gavus subsidiją patalpos turi būti perrašytos naujai įmonei.

Dažniausiai įsigijamos darbo priemonės: nešiojamas kompiuteris, telefonas, automobilis, fototechnika, biuro įranga, įvairūs įrenginiai grožio paslaugoms, medicinai skirti įrenginiai, įvairios gamybinės linijos, sunkusis transportas, autoservisų įranga, statybų technika ir kt.

Kokie pagrindiniai skirtumai tarp SUR, DVS ir VUI?

SUR (savarankiško užimtumo rėmimas) skirtas dalyvauti atrankoje fiziniams asmenims planuojantiems atsidaryti naują įmonę ir joje įdarbinti save.

DVS (darbo vietų steigimas) skirtas dalyvauti atrankoje įmonėms, kurios jau vykdo veiklą ir planuoja įdarbinti kitus asmenis turinčius neįgalumą. 

VUI (vietinė užimtumo iniciatyva) skirta dalyvauti atrankoje įmonėms, kurios jau vykdo veiklą ir planuoja įdarbinti kitus asmenis didžiausiose Lietuvos nedarbo teritorijose.

Visus tris konkursus organizuoja Užimtumo tarnyba. Mūsų komanda specializuojasi tik savarankiško užimtumo rėmimo (SUR) projektuose.

error: