Parama verslo pradžiai

Užimtumo tarnybos parama

Svajojate apie nuosavą verslą?

Gaukite 26.040 € paramą verslo pradžiai

Užimtumo tarnybos parama verslo kūrimui (PVK). Rengiame projektus nuo paraiškos pateikimo iki darbo vietos įsteigimo. Teikiame asmenines konsultacijas, siūlome projektų pavyzdžius norintiems atrankoje dalyvauti savarankiškai.

Užimtumo tarnybos parama jaunam verslui

Parama verslo kūrimui (PVK) – tai Užimtumo tarnybos priemonė skirta norintiems kurti verslą.

Kodėl verta pasinaudoti parama?

 • Paramos suma net iki 26.040 €;
 • Projekto finansuojama dalis iki 100 %;
 • Pirmoji paramos išmokėjimo dalis 85 %; 
 • Nėra reikalavimų finansiniams veiklos rodikliams.

Lėšos skiriamos ilgalaikiam materialiąjam turtui įsigyti. Įsigytos darbo priemonės turi būti naudojamos tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti ištisus metus.

Kokie pagrindiniai įsipareigojimai?

 • Įsteigti juridinį asmenį ir vykdyti veiklą;
 • Įdarbinti save pilnu etatu ir mokėti sau atlyginimą;
 • Papildomai įsteigti dar bent vieną darbo vietą.

Įsipareigojimų trukmė 3 metai.

Kas gali gauti paramą?

Paramą gali gauti tie asmenys, kurie atitinka šiuos kriterijus:
 
 • kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta paramos verslui kurti priemonė;
 • steigia darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (siųstiems bedarbiams) labai mažose įmonėse, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurias įsteigia ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo jų paraiškos įtraukimo į finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašą;
 • Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka dalyvavo teikiamuose konsultacijose dėl verslo kūrimo ir (ar) mokymuose apie paramą verslui kurti;
 • steigia darbo vietas, atitinkančias Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijos ministro kalendoriniams metams nustatytus paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

Kokios veiklos finansuojamos?

Prioritetinės veiklos padedančios įgyvendinti skaitmeninės ir žalios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį. *Sezoninės veiklos, žemės ūkio, krovinių pervežimo ir pavežėjimo veiklos nėra finansuojamos.
 
 
Užimutmo tarnybos parama
Parama vereslo kūrimui
Parama vereslo kūrimui
Užimutmo tarnybos parama

Ką mes darome?

Rengiame paramos verslo kūrimui (PVK) dokumentus nuo paraiškos pateikimo iki darbo vietos įsteigimo, kol įsisavinama visa paramos suma. Siūlome pagalbą visusoe projekto etapuose, kai dokumentus rengiate savarankiškai. 

Savarankiško užimtumo rėmimas

Konsultuojame

Prieš rengiant projekto dokumentus tiksliai išsiaiškiname Jūsų poreikį, aptariame įgyvendinimo procesą ir prisiimamus įsipareigojimus.

Savarankiško užimtumo rėmimas

Vertiname

Tiksliai įvertinsime Jūsų galimybę gauti paramą, apskaičiuojame paramos sumą, esant poreikiui sudarome individualų planą, kaip pasiruošti kitam atrankos etapui.

Savarankiško užimtumo rėmimas

Rengiame dokumentus

Rūpinamės projekto įgyvendinimu nuo paraiškos pateikimo iki pilno darbo vietos įsteigimo, kol įsisavinama visa paramos suma.

Užimtumo tarnybos parama

Vedame seminarus

Rengiame paramos verslo kūrimui paraiškų rengimo seminarus, kuriuose gausite visą reikalingą informaciją ir dokumentų paketą atrankai.

Užimtumo tarnybos parama

Siūlome projektų pavyzdžius

Siūlome patvirtintų projektų pavyzdžius, kurių pagalba galėsite savarankiškai parengti projektą pagal savo pasirinktą profesiją ir verslo modelį.

Užimtumo tarnybos parama

Padedame visuose etapuose

Teikiame asmenines konsultacijas paraiškos teikimo metu ir vėlesniuose projekto įgyvendinimo etapuose, kai dokumentus rengiate savarankiškai.

*2021 m. antro etapo duomenimis Užimtumo tarnyba patvirtino tik 13,2 % visų savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų. Rekomenduojame dokumentų pildymą patikėti profesionalams, o neturint tokios galimybės įsigyti asmeninę konsultaciją ar sudalyvauti paraiškų rengimo serminaruose, susipažinti su patvirtintų projektų pavyzdžiais ir kt.

Kodėl mes?

Mūsų komanda geriausiai išmano paramos verslo kūrimui (PVK) specifiką, todėl su mumis viso projekto metu jausitės užtikrintai.

Net jeigu neturite galimybės samdyti projektus rengiančią įmonę, pasiūlysime Jums asmeninę konsultaciją, kaip tinkamai užpildyti paraišką, pasidalinsime projektų pavyzdžiais, pakviesime į mūsų organizuojamus savarankiško užimtumo rėmimo seminarus.

01.

Suteikiame garantiją

Jeigu Jūsų projektas negaus finansavimo dėl mūsų kaltės – Jūs nieko neprarasite! Jums nereikės mokėti sėkmės mokesčio ir mes grąžinsime Jums avansinį mokėjimą.

02.

Esame lankstūs

Galutinis atsiskaitymas su mumis už projekto rengimą vyksta tik po lėšų įskaitymo į paramos gavėjo sąskaitą, kai įsisavinama visa subsidijos suma. 

03.

Papildoma nauda

Padedame įsteigti įmonę, atsidaryti banko sąskaitą, suteikiame įmonės registracijos adresą, priskiriame apskaitą tvarkantį specialistą ir kt. ​

Paslaugų planai

Išsirinkite tinkamiausią paslaugų planą savarankiško užimtumo rėmimo (SUR) projektui: dokumentų atrankai rengimas arba pilnas projekto įgyvendinimas. 

99 % planas

Dokumentų atrankai rengimas

Avansinis mokėjimas: 389 € + PVM

Kaina iš viso: 5 % + PVM nuo patvirtintos paramos sumos, bet ne mažiau nei 950 € + PVM (galutinis atsiskaitymas tik po paraiškos patvirtinimo).

 • Verslo plano parengimas;
 • Pagalba išsirenkant tinkamas finansuoti priemones;
 • Paraiškos parengimas;
 • Technologinio darbo proceso aprašymas;
 • Numatytų vykdyti pareigų aprašymas;
 • Paraiškos taisymas, jeigu reikalauja Užimtumo tarnyba;
 • Konsultacijos atrankos dalyvavimo metu.

Atlikimo trukmė: iki 10 d. d.

99 % planas

Pilnas projekto įgyvendinimas

Avansinis mokėjimas: 389 € + PVM

Kaina iš viso: 10 % + PVM nuo patvirtintos paramos sumos, bet ne mažiau nei 1950 € + PVM (galutinis atsiskaitymas tik po paraiškos patvirtinimo).

 • Verslo plano parengimas;
 • Pagalba išsirenkant tinkamas finansuoti priemones;
 • Paraiškos parengimas;
 • Technologinio darbo proceso aprašymas;
 • Numatytų vykdyti pareigų aprašymas;
 • Paraiškos taisymas, jeigu reikalauja Užimtumo tarnyba;
 • Konsultacijos atrankos dalyvavimo metu;
 • Įmonės atidarymas, dokumentacijos parengimas;
 • Juridinio asmens anketos užpildymas ir pagalba atidarant verslo sąskaitą banke;
 • Patalpų panaudos sutarties parengimas ir pagalba įregistruojant VĮ Registrų centre;
 • Pirkimų organizavimas ir dokumentacijos parengimas bei ataskaitų sutvarkymas pagal Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles;
 • Įmonės įsakymų rengimas;
 • Deklaracijų pildymas, pagal Užimtumo tarnybos reikalavimus;
 • Pažymų sudarymas ir kt.;
 • Veiklos ataskaitos, reikalingų pranešimų bei kitų prašymų paruošimas;
 • Nemokamos konsultacijos viso projektu metu bei proceso kuravimas iki pilno darbo vietos įsteigimo.

Atlikimo trukmė: dokumentai atrankai iki 10 d. d., viso iki 10 mėn.