Parama verslo pradžiai

Sužinokite kokią sumą galite gauti

Parama verslo kūrimui

Parama verslo pradžiai – užpildykite paraišką ir mes įvertinsime Jūsų galimybę gauti paramą bei tiksliai apskaičiuosime Jūsų paramos sumą 

Parama verslo pradžiai

Kad galėtume tiksliai įvertinti Jūsų galimybes – prieš konsultaciją rekomanduojame užpildyti paraiškos formą. Jeigu turėsite klausimų pildymo metu, susiekite telefonu +370 655 70 191

Konsultaciją galite įsigyti čia

Paraiškos forma

Jeigu dar nesate užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, teikiant paraišką turėsite užsiregistruoti kaip bedarbis arba užimtas asmuo
Jeigu dar nesate registruotas Užimtumo tarnyboje, parašykite savivaldybę, kurioje esate registruotas, pagal gyvenamąją vietą
Numatytų adresu reikės vykdyti veiklą ir saugoti įsigytas darbo priemones. Jeigu tikslaus adreso dar neturite, nurodykite savivalybę, kurioje planuojate vykdyti veiklą
Jeigu neatitinkate nei vieno iš šių kriterijų, finansavimas nebus skiriamas. Taip pat, jeigu pvz. pasibaigė Jūsų darbo santykiai, tačiau nenutraukėte savarankiškų veiklų, finansavimas nebus skiriamas
Jeigu neatitinkate nei vieno iš šių kriterijų, finansavimas nebus skiriamas. *Užimto asmens pajamos tikrinamos LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre. Paskutinių trijų mėnesių (kovo, balandžio ir gegužės) pajamos yra sudedamos ir dalinamos iš trijų, gautas rezultatas turi neviršyti 1260 EUR
Jeigu Jūsų veikla bus vykdoma tik sezono metu, finansavimas nebus skiriamas
Bendra įrangos vertė vienai darbo vietai (preliminari visos įrangos kaina). Jeigu planuojate prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis, suma vienai darbo vietai gali būti ir didesnė nei 26.040 EUR. *Jeigu steigsite daugiau nei vieną darbo vietą, nurodykite sumas atskirai kiekvienai darbo vietai
Finansuojamas tik ilgalaikis materialusis turtas. *Projektas nefinansuoja turto skirto nuomai / pardavimui, programinės įrangos, patalpų pirkimo ar nuomos
Veikla turi padėti įgyvendinti skaitmeninės transformacijos tikslą ir būti susijusi su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir / arba skatinti žiedinę ekonomiką. Daugiau balų skiriama veikloms atitinkančioms pareiškėjo išsilavinimą / darbo patirtį. *Projektas nefinansuoja pirminės žemės ūkio gamybos, žuvininkystės ir akvakutūros sektorių, pavežėjimo, krovinių pervežimo, laikinų ir sezoninių veiklų
Jeigu šiuo laikotarpiu jau esate savarankiškai registravęs tokią veiklą (IDV / verslo liudijimas / MB), nepaisant to, ar iš jos gavote pajamų, finansavimas nebus skiriamas. *Norint gauti finansavima, turėtų būti pasirenkamas kitas veiklos skyriaus kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
Aukštosios arba profesinės mokyklos diplome (-uose) nurodyta (-os) kvalifikacija (-os). *Išklausytų kelių valandų ar dienų kursų atestatai nebus užskaityti, kaip įgytą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
Oficiali darbo patirtis pagal darbo sutartį arba verslo liudijimą / IDV
Steigdamas dvi ir daugiau darbo vietų pareiškėjas privalo savo lėšomis apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti reikalingų išlaidų (visoms darbo vietoms, įskaitant ir steigiamos sau). Jei įdarbina neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, tai 20 proc. Jei įdarbina neįgaliuosius, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, tai 30 proc. *Šis rekalavimas netaikomas, jeigu darbo vieta steigiama tik sau, tuomet yra galimybė pretenduoti į 100 proc. finansavimą